Ukrzyżowany za nas zmartwychwstał (MP3)

Porównaj

29.99 zł

  • Id 413536
  • Nota wydawcy:
    Sesja podejmuje newralgiczne tematy i pytania związane z „Credo”, w szczególności z wiarą w Jezusa, który za nas umarł na krzyżu, zstąpił do krainy umarłych, by otworzyć bramy nieba sprawiedliwym, którzy Go poprzedzili, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Rozważania proponowane są w kontekście współczesnych wyzwań, przed którymi stoi Kościół, duszpasterstwo i formacja chrześcijańska.
     
    Format: MP3
    Czas nagrania: 11 godz. 22 min.