Szkaplerz sukienny

Porównaj

6.49 zł

 • Id 153559
 • Szkaplerz to Znak Macierzyńskiej Miłości i Opieki Maryi
  Materialnie słowo "szkaplerz" oznacza szatę wierzchnią, którą mnisi przywdziewali na habit zakonny w czasie ręcznej pracy jako ochronę przed brudem. W języku łacińskim "scaphulae, -arum", w pierwotnym znaczeniu terminu oznacza: plecy, łopatki, ramiona, grzbiet. Drugie znaczenie jest już nazwą odpowiadającą znaczeniu "scaphulare, -is"; okrycie pleców, szkaplerz. Jest jeszcze trzecie znaczenie "scaphulae" - ; - skrzydła, pióra, wyraz używany w psalmach: "scapulis suis obumbrabit tibi" - ; - skrzydłami swoimi ciebie osłoni. Na początku szkaplerz funkcjonował jako zredukowany habit zakonny. Dlatego też nazywano go niekiedy także "małym habitem".

  Z biegiem czasu nabrał on znaczenia symbolicznego: wyrażał on niesienie codziennego krzyża przez uczniów i naśladowców Pana Jezusa. W niektórych zakonach, a tak stało się w Karmelu, szkaplerz stał się znakiem własnej tożsamości i życia karmelitańskiego.

  Szkaplerz zaczął symbolizować specjalną więź Karmelitów z Maryją, Matką Pana Jezusa i Patronką Zakonu do czego przyczyniła się wielowiekowa tradycja o maryjnym objawieniu i nadaniu przywilejów tym, którzy ten szkaplerz noszą i w nim umierają.

  Dla czcicieli Maryi szkaplerz symbolizował ufność pokładaną w Jej Macierzyńskiej Miłości, co prowadziło do Jej skutecznego wstawiennictwa przed Bogiem w kwestii wiecznego zbawienia swych dzieci, a przyjmując Opiekę Maryi w całym życiu, noszący szkaplerz wyrażał pragnienie naśladowania Jej stylu życia i cnót, szczególnie cnoty czystości przeżywanej według własnego stanu. W ten sposób Szkaplerz przeobraził się w znak ściśle Maryjny.

  Szkaplerz Karmelitański jest wykonany z sukna wełnianego koloru brązowego. Składa się z dwóch kawałków materiału ze sobą połączonych dwoma sznurkami lub tasiemkami, na jednej części znajduje się wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, a na drugiej wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest też często zastępowany Medalikiem z podobnymi wizerunkami.

  Kościół związał ze szkaplerzem następujące obietnice:

  • kto umrze odziany szkaplerzem świętym nie zazna ognia piekielnego
  • noszący(a) szkaplerz jako czciciel(ka) Matki Bożej zapewnia sobie Jej opiekę co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną pomoc w godzinie śmierci
  • każdy(a), kto pobożnie nosi szkaplerz i zachowuje czystość według stanu, zostanie wybawiony(a) z czyśćca w sobotę po swej śmierci
  • ci, którzy przyjęli szkaplerz, są złączeni z zakonem karmelitańskim i mają udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci, a więc: we Mszach Świętych, Komuniach Świętych, umartwieniach, odpustach, modlitwach, postach, itp.

  Wartość i znaczenie Szkaplerza Karmelu
  Szkaplerz jest jednym z sakramentaliów Kościoła. Rolą sakramentaliów jest uświęcanie różnych okoliczności życia człowieka, przygotowanie i usposabianie wierzących do przyjmowania łaski uświęcającej. Maryja, przez ofiarowanie Szkaplerza, zaopatrzyła nas w szczególną pomoc potrzebną w codziennej drodze ku życiu wiecznemu. Szkaplerz karmelitański jest znakiem opieki i wstawiennictwa Maryi, naszej Królowej, Pani, Siostry i Matki. Wprowadza w rzeczywistość duchowego macierzyństwa Maryi, która pod krzyżem otrzymała od Chrystusa zadanie troski o każdego człowieka (por. J 19,26).

  Każdy, kto przywdziewa Szkaplerz święty, zostaje wszczepiony w pobożność maryjną Karmelu. Ma udział we wszystkich duchowych owocach modlitwy i życia Rodziny Karmelitańskiej, może również uważać całe dziedzictwo Karmelu za swoje. Każdy, kto został "ozdobiony" szatą Maryi, jest zaproszony do codziennego współtworzenia duchowości karmelitańskiej. Ideał Karmelu stanowią wierna modlitwa, kontemplacja Boga, wolność oraz wynikająca z niej służba braciom - na wzór Maryi. Zasady te mogą być realizowane na różne sposoby - zgodnie ze specyfiką prowadzonego życia. Istotą karmelitańskiego ideału jest gotowość pójścia wraz z Maryją oraz siostrami i braćmi ku Bogu, który jest Miłością.

  źródło: Warszawska prowincja Karmelitów Bosych