Porównanie produktów

Opis

 REKOLEKCJE OGÓLNE DLA MŁODZIEŻY

1. Postanawiam naśladować wiarę Matki Bożej
2. Przyrzekam naśladować wiarę Matki Najświętszej
3. Przyrzekam iść śladami cnót Matki Bożej
4. Przyrzekam naśladować czystość Matki Bożej
5. Przyrzekam rozpocząć walkę z moimi wadami i nałogami
6. Młodzieńcze, wstań!
7. Chrystus we mnie

REKOLEKCJE DLA DZIEWCZĄT

1. Bądźcie silne swoją osobowością, by stać się dobrymi dla samych siebie
2. Bądźcie silne w swojej kobiecości, aby się stać dobrymi dla drugich
3. Bądźcie silne wiernością powołania, aby stać się dobrymi dla narodu i Kościoła
4. Bądźcie silne wiernością łasce by być dobrymi w obliczu Boga

DRUGI ZESTAW TEMATÓW

BÓG I TY
1. Bóg cię kocha
2. Twoja praca formacyjna

JAKA JESTEŚ
3. Twoje wady
4. Twoje zalety
5. Środki formacyjne

TY I KOŚCIÓŁ
6. Czym jest Kościół?
7. Jakie są twoje zadania i obowiązki w Kościele?

TWOJA MIŁOŚĆ
8. Kocham cię – kocham się w tobie
9. Twoja czystość

TWOJE OCZYSZCZENIE
10. Spotkanie ze swoim sumieniem
11. Twój żal za grzechy
12. Moment twojej spowiedzi

TWOJE ZJEDNOCZENIE Z CHRYSTUSEM
13. Kulminacyjny moment rekolekcji
14. Ja jestem drogą, prawdą i życiem

REKOLEKCJE DLA CHŁOPCÓW

1. Głód prawdy
2. Pokusa siły 
3. Lęk przed dobrocią
4. Matka i sakrament

DRUGI ZESTAW TEMATÓW

1. Potrzeba rozumu i wiary
2. Wolność od przykazań czy posłuszeństwo woli Bożej?
3. Wolność seksualna czy czystość?

TRZECI ZESTAW TEMATÓW

1. Silni potęgą łaski
2. Aby wygrać życie, potrzebna jest moc i siła Chrystusowa  
 
Autor: ks. Teodor Szarwark
Rok wydania: 2016
Ilość stron: 158
Format: A5

Cena

11.43 zł

Vat

5%

Brutto
12.00 zł
Producent

Biblos 

Kategoria

Homilie dla dzieci