Rekolekcje stanowe dla młodzieży

Porównaj

12.00 zł

Dodaj do koszyka

 • Id 656928
 •  REKOLEKCJE OGÓLNE DLA MŁODZIEŻY

  1. Postanawiam naśladować wiarę Matki Bożej
  2. Przyrzekam naśladować wiarę Matki Najświętszej
  3. Przyrzekam iść śladami cnót Matki Bożej
  4. Przyrzekam naśladować czystość Matki Bożej
  5. Przyrzekam rozpocząć walkę z moimi wadami i nałogami
  6. Młodzieńcze, wstań!
  7. Chrystus we mnie

  REKOLEKCJE DLA DZIEWCZĄT

  1. Bądźcie silne swoją osobowością, by stać się dobrymi dla samych siebie
  2. Bądźcie silne w swojej kobiecości, aby się stać dobrymi dla drugich
  3. Bądźcie silne wiernością powołania, aby stać się dobrymi dla narodu i Kościoła
  4. Bądźcie silne wiernością łasce by być dobrymi w obliczu Boga

  DRUGI ZESTAW TEMATÓW

  BÓG I TY
  1. Bóg cię kocha
  2. Twoja praca formacyjna

  JAKA JESTEŚ
  3. Twoje wady
  4. Twoje zalety
  5. Środki formacyjne

  TY I KOŚCIÓŁ
  6. Czym jest Kościół?
  7. Jakie są twoje zadania i obowiązki w Kościele?

  TWOJA MIŁOŚĆ
  8. Kocham cię – kocham się w tobie
  9. Twoja czystość

  TWOJE OCZYSZCZENIE
  10. Spotkanie ze swoim sumieniem
  11. Twój żal za grzechy
  12. Moment twojej spowiedzi

  TWOJE ZJEDNOCZENIE Z CHRYSTUSEM
  13. Kulminacyjny moment rekolekcji
  14. Ja jestem drogą, prawdą i życiem

  REKOLEKCJE DLA CHŁOPCÓW

  1. Głód prawdy
  2. Pokusa siły 
  3. Lęk przed dobrocią
  4. Matka i sakrament

  DRUGI ZESTAW TEMATÓW

  1. Potrzeba rozumu i wiary
  2. Wolność od przykazań czy posłuszeństwo woli Bożej?
  3. Wolność seksualna czy czystość?

  TRZECI ZESTAW TEMATÓW

  1. Silni potęgą łaski
  2. Aby wygrać życie, potrzebna jest moc i siła Chrystusowa  
   
  Autor: ks. Teodor Szarwark
  Rok wydania: 2016
  Ilość stron: 158
  Format: A5