Bóg i stworzenie Zarys teorii ewolucji

Porównaj

25.00 zł

Dodaj do koszyka

  • Id 300757
  • Jak pogodzić przyrodniczy obraz świata z obrazem religijnym? Czy można biblijny opis stworzenia przez Boga uzgodnić z przyrodniczą teorią ewolucji, którą starają się współcześnie rozwijać i doskonalić autorzy nawiązujący do pracy Karola Darwina O pochodzeniu gatunków opublikowanej w 1859 r.? Wyrażam nadzieję, iż treści niniejszej książki pozwolą przezwyciężyć separację …
  • Czytaj więcej...