Na całe życie wybieram Ciebie

Porównaj

20.00 zł

  • Id 268303
  • Album obejmuje czas od zakochania, poprzez ślub, pierwsze miesiące po ślubie. Są też teksty mówiące o dalszym życiu małżeńskim. Główny akcent jest położony na to, że wybrało się daną osobę i że chce się być jej wiernym aż do śmierci, mimo przejściowych trudności, dzielących różnic. Wiele tekstów pokazujących słoneczną stronę …
  • Czytaj więcej...