Miłość i odpowiedzialność, Autor: Wojtyła Karol

Porównaj

45.00 zł

Dodaj do koszyka

  • Id 10033
  • Wydawnictwo: KUL Istnieje pogląd, że na temat małżeństwa Mogą wypowiadać się tylko ci ludzie, którzy w nim żyją, a na temat miłości między kobietą a męż-czyzną tylko te osoby, które ją przeżywają. Pogląd ten domaga się oso-bistego i bezpośredniego doświadczenia, jako podstawy wypowiadania się w danej dziedzinie. Tak więc duchowni …
  • Czytaj więcej...