Interpretacja Biblii w Qumran

Porównaj

64.99 zł

Dodaj do koszyka

  • Id 882323
  • Teksty zebrane w niniejszej książce zostały napisane w latach 2007-2019 i dotyczą zwojów odnalezionych na Pustyni Judzkiej nad Morzem Martwym. Całość została podzielona na dwie części. Pierwsza część dotyczy obecności – w szerokim tego słowa znaczeniu – Biblii w zwojach z Qumran, a wiec kopii ksiąg biblijnych, tekstów nawiązujących do …
  • Czytaj więcej...