Contrata Masoviae

Porównaj

49.89 zł

  • Id 876463
  • Publikacja zawiera opracowanie dziejów klasztorów dominikańskich funkcjonujących na Mazowszu od XIII do końca XVI wieku: w Płocku, Warce, Sochaczewie i Łowiczu. Porusza zagadnienia społeczne i gospodarcze, omówione zostały okoliczności pojawienia się braci św. Dominika na Mazowszu i powstania ich kolejnych siedzib, przedmiot i formy ich pracy duszpasterskiej i kaznodziejskiej na …
  • Czytaj więcej...