Poznać wybrać i ukochać Jezusa

Porównaj

34.90 zł

  • Id 816130
  • Stać się człowiekiem rozeznania…   Celem książki jest pomoc dającym Ćwiczenia duchowe św. Ignacego Loyoli i odprawiającym je w przeżyciu drugiego tygodnia ignacjańskich rekolekcji oraz w procesie rozeznawania woli Bożej.   Autor, opierając się na własnym doświadczeniu bycia prowadzonym w Ćwiczeniach i prowadzenia innych, ukazuje w niej różne etapy …
  • Czytaj więcej...