Patrzeć na przebitego

Porównaj

21.00 zł

Dodaj do koszyka

  • Id 107693
  • W pierwszej z zebranych w tej książce rozpraw teologicznych kardynał Ratzinger – wychodząc od modlitewnej rozmowy wcielonego Syna z Ojcem – pokazuje, że do serca Syna nie można się zbliżyć inaczej, jak tylko poprzez uczestniczenie w Jego modlitwie. Jej podmiotem nie są jednak ostatecznie poszczególne jednostki, lecz communio, wspólnota kościelna, …
  • Czytaj więcej...