Pismo święte ( WYDAWNICTWO M)

Porównaj

29.90 zł

Dodaj do koszyka

 • Id 605875
 • Oprawa: miękka
  Format: 115 x 190 mm
  Ilość stron: 1440
  Wydawca: wydawnictwo M

  Nota wydawcy:

  Tłumaczenie ks. bp. Kazimierza Romaniuka  zajmuje ważne miejsce wśród współczesnych tłumaczeń tekstów biblijnych na język polski. Zaletą tego przekładu jest jego jednorodność i spójność oraz piękno języka polskiego. Dzięki tym cechom tłumaczenie zachowuje wierność słowu Bożemu, a jednocześnie czyni je bardziej zrozumiałym i komunikatywnym dla współczesnego czytelnika.

   

               
  Wstęp do Biblii Pielgrzyma

  Obszerny 32-stronicowy wstęp jest znakomitym wprowadzeniem do Pisma Świętego, obejmującym najbardziej podstawowe kwestie:
  - powstawanie Biblii,
  - kształtowanie się kanonu Biblii,
  - biblijny obraz świata,
  - biblijny obraz człowieka,
  - biblijne rozumienie natchnienia,
  - biblijna koncepcja czasu i jego liczenie,
  - zasady interpretacji Biblii,
  - zasady czytania tekstów biblijnych.

  Format i czcionka

  Wygodny mały format i optymalnie dobrana do niego czytelna czcionka oraz lekka miękka oprawa sprzyjają temu, by nosić je zawsze przy sobie i korzystać z niego w dowolnej chwili. 

  Dwukolorowy druk, czarno-czerwony, zapewnia dodatkowe walory estetyczne i zachęca do częstej lektury tekstu.


  Biblia posiada 4 strony kolorowych wyklejek, na których umieszczono:
  - średniowieczną mapę świata (XIII wiek) – jedną z wcześniejszych map z Jerozolimą w centrum ówczesnego świata, uznawaną za najstarszą zachowaną mapę przedstawiającą Chrystusa jako nadzorcę świata
  - iluminację pochodzącą z pamiętnika (XV wiek) opisującego podróż z Konstancji do Jerozolimy
  - mapę z pierwszej wyprawy misyjnej św. Pawła
  - mapę z drugiej wyprawy misyjnej św. Pawła