W lipcu i sierpniu księgarnia jest czynna w godzinach (pon. - pt) 10.00 - 18.00 (sb) 10.00 - 15.00

Opera omnia Kazania XIV/2

Porównaj

88.00 zł

Dodaj do koszyka

  • Id 876243
  • Tom XIV/2
    CZĘŚĆ C

    ROK KOŚCIELNY I ŚWIĘTA PAŃSKIE
    II Tydzień w roku kościelnym
    "Nie mają już wina” (J 2,3), Altötting, 15 stycznia 1989   

    III Tydzień w roku kościelnym
    "Każdy zostanie nazwany swoim imieniem”,  Monachium, 25 stycznia 1981   
    "Znak Jonasza” (Mt 12,39), Monachium, 27 stycznia 1991   
    "I ulitował się Bóg” (Jon 3,10), Rzym, 24 stycznia 2003   
    "Zbuduję ci dom”, Nowy Jork, 27 stycznia 1988   

    IV Tydzień w roku kościelnym
    Uobecniać słowo Boże tu i teraz, Ratyzbona, 1 lutego 1976   
    "Prawdziwa prostota serca”, Mallersdorf, 29 stycznia 1978   
    Budowa Kościoła - miejsce oczyszczenia i przepowiadania, Monachium, 28 stycznia 1979   

    VII Tydzień w roku kościelnym
    "Odpuszczają ci się twoje grzechy...” (Mk 2,5), luty 1976   
    Życie w Bożej obecności, luty 1977   

    VIII Tydzień w roku kościelnym
    "Chrzest i kielich”, Monachium, 31 maja 1978   

    XII Tydzień w roku kościelnym
    Potrójny akord zaufania, Maria Thalheim, 25 czerwca 1978   
    "Człowieczeństwa trzeba się uczyć”, Fryzynga, 22 czerwca 1980   
    Spojrzenie na piękno Boga, Landshut, 21 czerwca 1981   
    "Nie bójcie się” - w wilczym świecie, Fulda, 22 czerwca 2002   

    XIV Tydzień w roku kościelnym
    "Ubi amor, ibi oculus”, Fryzynga, 9 lipca 1978   
    "Siła łagodności”, Madryt, 9 lipca 1989   
    Ukazać drogę mądrości, Simbach, 6 lipca 1997   
    "Blisko już jest królestwo niebieskie” (Mt 10,7), Fryzynga, 9 czerwca 1981   

    XV Tydzień w roku kościelnym
    "... ku chwale Jego majestatu” (Ef 1,12), lipiec 1976   
    "Również Bóg czeka, czeka na człowieka”, 16 lipca 1978   
    Wolność miłości, Santiago de Chile, 9 lipca 1988   

    XVI Tydzień w roku kościelnym
    Słowo Boże prowadzi nas przez świat, Pueblo Joven/Lima, 20 lipca 1986   
    "Przygotować schronienie dla Pana”,
    Erding, 23 lipca 1989   
    Liturgia i kontemplacja, Fontgombault, 22 lipca 2001   

    XVII Tydzień w roku kościelnym
    Moc modlitwy, lipiec 1977   

    XVIII Tydzień w roku kościelnym
    "Być bogatym przed Bogiem”, Teisendorf, 31 lipca 1983   
    "O gościnności Boga”, Waldmünchen, 2 sierpnia 1987   
    Powrót do godności dziesięciu przykazań,
    Surberg, 5 sierpnia 1990   
    Dźwięczące znaki wieczności, Pentling, 31 lipca 1994   
    Tylko dobry Bóg sprawia, że dobre rzeczy są naprawdę dobre, Pentling, 2 sierpnia 1988   

    XIX Tydzień w roku kościelnym
    "Nowa manna”, Wolfesing, 10 sierpnia 1997   

    XX Tydzień w roku kościelnym
    Spotkać Boga w byciu dla innych, Monachium, 19 sierpnia 1990   
    Eucharystia - nasz "prawdziwy” chleb, Pentling, 18 sierpnia 1991   

    XXI Tydzień w roku kościelnym
    Ołtarz: pewne oparcie naszej radości, Schönbrunn, 28 sierpnia 1985   
    Dobre życie przed Bogiem warte jest naszego wysiłku, Pentling, 24 sierpnia 1986   
    Ponad lękliwością i pewnością siebie: Droga cierpliwego wysiłku, Pentling, 27 sierpnia 1989   
    Klucze do królestwa Bożego, Pentling, 22 sierpnia 1999   

    XXII Tydzień w roku kościelnym
    Ostatnie miejsce, sierpień 1977   
    Pierwsze i ostatnie miejsce, Pentling, 3 września 1995   

    XXIII Tydzień w roku kościelnym
    Wszyscy ludzie są chcianymi dziećmi Boga, Attl, 7 września 1980   
    "Prawdziwe wyzwolenie człowieka”, Rzym, 11 września 2003   

    XXIV Tydzień w roku kościelnym
    Naśladowanie pod znakiem krzyża, wrzesień 1976   
    Krzyż jako okrzyk skargi i znak zwycięstwa, Monachium, 15 września 1979   

    XXV Tydzień w roku kościelnym
    "Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny”, Planegg, 18 września 1977   
    "Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi”, Rzym, 18 września 1983   
    "Chcę, aby mężczyźni wznosili ręce do Boga w każdym miejscu!”, Altötting, 21 września 1986   

    XXVI Tydzień w roku kościelnym
    Kościół jest zgromadzeniem, wiarą i uwielbieniem, 27 września 1981   
    Usłyszeć język naszego pochodzenia, Brixen, 30 września 1990   

    XXVII Tydzień w roku kościelnym
    Nie ma modlitwy niewysłuchanej, Anzing, 4 października 1981   

    XXVIII Tydzień w roku kościelnym
    Uzdrowienie trędowatego, październik 1977   
    Poza rozumem technicznym i irracjonalizmem:
    Mądrość jako wymóg i misja chrześcijańskiego naukowca, Monachium, 14 października 1979   
    Krzyż na górze jest znakiem odkupienia, Zugspitze, 11 października 1981   
    Błogosławione ubóstwo, Picciano, 9 października 1988   
    "Prawdziwe uzdrowienie”, Padwa, 15 października 1995   

    XXIX Tydzień w roku kościelnym
    Tajemnica odwiecznej miłości Boga, Wolfesing, 16 października 1976   
    "Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, Monachium, 21 października 1979   
    W służbie Ewangelii, Rzym, 18 października 1980   
    "Optymizm wiary”, Monachium, 18 października 1981   
    Blask prawdy, Rzym, 18 października 1987   

    XXX Tydzień w roku kościelnym
    Współpracownicy prawdy i światła dla świata, Monachium, 23 października 1977   
    Ołtarz - stół i krzyż, Monachium 29 października 1978   
    "Przemieniać obcych w przyjaciół”, Monachium, 28 października 1979   
    "Być wolnym dla Boga”, Rzym, 25 października 1992   
    Za czym tęskni nasze serce, Vallendar, 24 października 1993   

    XXXII Tydzień w roku kościelnym
    "Na zawsze będziemy z Panem” (1 Tes 4,17), Monachium, 8 listopada 1981   

    XXXIII Tydzień w roku kościelnym
    "Wierzę w życie wieczne”, Maria Roggendorf, 13 listopada 1988   
    "Wszelka nasza bojaźń wypływa z miłości”, Rzym, 14 listopada 1999   

    Trójcy Świętej
    Żyć z Trójjedynego Boga, Czerwiec 1977   
    Z perspektywy wiary dzielnie służyć światu, Monachium, 20 maja 1978   
    Wiara w Trójjedynego Boga i pokój na świecie, Bayeux, 6 czerwca 2004   

    Boże Ciało
    Boże Ciało, czerwiec 1976   
    Boże Ciało - "demonstracja bliskości Boga”, Monachium, 9 czerwca 1977   
    "Nie samym chlebem żyje człowiek”, Monachium, 14 czerwca 1979   
    "Święto gościnności Boga”, Monachium, 5 czerwca 1980   
    Eucharystia - "chleb nowego świata”, Monachium, 18 czerwca 1981   
    Słowo na Boże Ciało, 18 czerwca 1981   
    Mozaika w apsydzie kościoła św. Klemensa w Rzymie, 10 czerwca 1993   

    Najświętsze Serce Jezusa
    Dziecko Boże i człowiek Boży, Monachium, 24 czerwca 1990   

    Chrystusa Króla
    Chrystus Król I, listopad 1976   
    Chrystus Król II, listopad 1977   
    Otworzyć ziemię dla nieba, Rzym, 22 listopada 1992   

    CZĘŚĆ D
    MARYJA

    Uroczystość Niepokalanie Poczętej Maryi, Dziewicy i Matki Boga
    Kobieta i wąż, grudzień 1977
    "Tylko miłość poznaje miłość”, Castel Gandolfo, 8 grudnia 1997   
    Matka Boska Bolesna i Niepokalanie Poczęta, Rzym, 8 grudnia 1997   
    Powierzyć się w ręce Boga, Rzym, 8 grudnia 2004   

    Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
    Życie w świetle oblicza Boga, Ratyzbona, 1 stycznia 2002   

    Zwiastowanie Pańskie / Zwiastowanie Maryi
    "Oto ja służebnica Pańska” (Łk 1,38), Rzym, 25 marca 1995   
    Maryja - "namiot spotkania”, Rzym, 25 marca 2004   

    Nabożeństwa majowe
    Maryja - pojednanie naturalnej pobożności i wiary, 4 maja 1980   
    Maryjo - "Stolico mądrości”, Monachium, 23 maja 1977   
    "Kult Maryi jest kultem Chrystusa!”, Monachium, 30 maja 1978   
    "Publiczne wyznanie wiary”, Monachium, 30 maja 1981   
    Maryja, Matka wierzących, Monachium, 31 maja 1979   

    Niepokalane Serce Maryi
    "Pielgrzymująca rodzina Pana”, Monachium, 7 lipca 1984   

    Nawiedzenie Maryi
    Nawiedzenie Maryi   
    Bóg wchodzi w ten świat jako radość, Mariazell, 2 października 2004   

    Wniebowzięcie Maryi
    Błogosławić Cię będą wszystkie pokolenia, sierpień 1976   
    "Aby niebo i ziemia stanowiły jedno”, Klagenfurt, 15 stycznia 1990   
    "Tak wzrasta w nas odwaga miłości”, Wörthersee, 15 sierpnia 1990   
    Wniebowzięcie Maryi, Ratyzbona, 15 sierpnia 1993   
    Przygotować mieszkanie Panu w świecie i stać się godnym
    zamieszkania w domu Pana, Pentling, 15 sierpnia 1999   
    "Maryja przy nadziei”, Bogenberg, 15 sierpnia 2004   

    Narodzenie Maryi
    Narodzenie Maryi, wrzesień 1977   
    Maryja: Żywy dom Pana, Loreto, 8 września 1991   

    Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej
    "Maryja prowadzi nas pod krzyż”, Rzym, 11 kwietnia 1987   

    Różaniec
    Złoty różaniec, Monachium, 6 lipca 1984   
    Różaniec światłości   

    Szczególne okazje
    Modlitwa przy Kolumnie Maryjnej, Monachium, 28 maja 1977   
    Modlitwa przy Kolumnie Maryjnej we Fryzyndze, Fryzynga, 24 czerwca 1977   
    To my jesteśmy prawdziwymi odbiorcami, Gwajakil, 21 września 1978   
    "Kultura serca”, Gwajakil, 21 września 1978   
    Zapamiętać religijną istotę powołania duchowego, Gwajakil, 21 września 1978   
    "Maryjny duch wolności”, Gwajakil, 24 września 1978   
    "Moje słowo nie wraca do mnie bezowocnie!” (Iz 55,11), Stapelfeld, 6 marca 1979   
    Jezus i Maryja - Zielonoświątkowa miara Kościoła, Altötting, 4 czerwca 1979   
    "Maryja, nasza Matka”, Alessandria, 28 kwietnia 1985   
    "Jego Matka jako nasza Matka”, Rzym, 18 września 1985   
    "Znak Maryi”, Rzym, 9 czerwca 1987   
    Chcemy znowu widzieć niebo, Maria Thalheim, 26 czerwca 1988   
    "Królestwo służby”, Rzym, 14 września 1994   
    "Wejść w maryjną cierpliwość dojrzewania”, Le Barroux, 23 września 1995 


    Wydawca:Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
    Autor: Joseph Ratzinger
    Rok wyd.:2020
    Oprawa: twarda
    Ilość stron:550 
    Wymiar: 150x220 mm
    ISBN: 978-83-8061-805-3