W lipcu i sierpniu księgarnia jest czynna w godzinach (pon. - pt) 10.00 - 18.00 (sb) 10.00 - 15.00

Opera omnia Kazania XIV/1

Porównaj

96.99 zł

Dodaj do koszyka

 • Id 876223
 • Spis treści

  Tom XIV/1

  Bóg realnie wszedł w świat. Wprowadzenie do tomu XIV
  Ks. Krzysztof Góźdź, redaktor Opera omnia

  Przedmowa
  Biskup dr Rudolf Voderholzer i kuratorium Instytutu Papieża Benedykta XVI

  Wykaz skrótów

  Część A
  Okres Bożego Narodzenia

  Czas Adwentu

  I Tydzień Adwentu
  „Niech Twoje Królestwo do nas przyjdzie” – homilia adwentowa, Fryzynga, 3 grudnia 1950
  Syjon i Golgota – rozpostarte nad ziemią na ołtarzach, Monachium, 27 listopada 1977
  Co czyni niedzielę niedzielą?, Monachium, 29 listopada 1980
  Adwent: „Droga serca”, Valmontone, 3 grudnia 1995
  Spojrzenie serca skierować na Chrystusa, Caravaca de la Cruz, 1 grudnia 2002
  Adwent – „czas słuchania”, Rzym, 5 grudnia 2002
  „Patrzeć oczami serca”, Monachium, 5 grudnia 1981

  II Tydzień Adwentu
  Nadzieja i teraźniejszość Adwentu, Rzym, 4 grudnia 1977

  III Tydzień Adwentu
  Sprawiedliwy Józef, Monachium, 18 grudnia 1981
  „Niech się radują wszystkie drzewa leśne przed obliczem Pana, bo nadchodzi” (Ps 96,12n), Rzym, 18 grudnia 1984

  IV Tydzień Adwentu
  Maryja otwiera bramę do Zbawiciela, Rzym 18 grudnia 1988

  Ogólne rozważania na czas Adwentu
  O sensie Adwentu, 1958
  Na początku Adwentu. Rozmowa adwentowa z osobami chorymi, 30 listopada 1977
  Odważyć się wyruszyć w kierunku tajemniczej obecności Boga, 2 grudnia 1978
  Wyjść z nocy, 1 grudnia 1979
  Wspomnienie, które budzi nadzieję, 5 grudnia 1981

  Rozważania na poszczególne dni Adwentu
  „I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże” (Łk 3,6), grudzień 1976
  Prorok Bileam, Traunstein, 5 grudnia 1976
  Zwiastowanie i szukanie schronienia, Traunstein, 5 grudnia 1976
  Uczyć się od dzieci, 3 grudnia 1977
  „Gdyby ten śpiew nie rozbrzmiał…”, Unterwössen, 10 grudnia 1978

  Czas Bożego Narodzenia

  Pasterka
  „Chrystus jest nam dany dla innych”, Monachium, 24 grudnia 1977
  „Drzewo życia”, Monachium, 24 grudnia 1978
  Postacie Świętej Nocy, Monachium, 24 grudnia 1979
  Nowa Gwiazda, Monachium, 24 grudnia 1981

  Boże Narodzenie
  Bóg puka, Monachium, 25 grudnia 1978
  „To, co cudownie stworzone,
  Bóg odnowił jeszcze bardziej cudownie”, Monachium, 25 grudnia 19792
  „Pójdźmy do Betlejem” (Łk 2,15), Monachium, 25 grudnia 1980
  Światło w ciemności świeci, Monachium, 25 grudnia 1981

  Sylwester
  Między terrorem a nadzieją płynącą z wiary, Monachium, 31 grudnia 1977
  Otwórzcie drzwi Chrystusowi i nie lękajcie się, Monachium, 31 grudnia 1978
  Rodzina chroni ludzką godność, Monachium, 31 grudnia 1980
  Żyć w pokoju: wymogi wobec państwa i Kościoła, Monachium, 31 grudnia 1981
  „Tak będą wzywać imienia mojego nad ludźmi” (por. Lb 6,27), Ratyzbona, 31 grudnia 2003

  Objawienie Pańskie
  Pielgrzymka ludów, Berchtesgaden, 6 stycznia 1987
  „Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę” (Mt 2,2), Berchtesgaden, 6 stycznia 1994
  „Trójdźwięk serca, stworzenia i Objawienia”, Ratyzbona, 6 stycznia 2002
  Miłość rodząca się z wiary – o istocie chrześcijaństwa, Ratyzbona, 7 stycznia 2000

  Chrzest Pański
  Chrzest Jezusa i nasz chrzest, Berchtesgaden,
  7 stycznia 1990
  „Prawo prawdy i prawda prawa”, Rzym, 13 stycznia 1991

  Ogólne rozważania na czas Bożego Narodzenia
  Wół i osioł przy żłóbku, 25 grudnia 1977
  Przesłanie Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie, Rzym, 26 grudnia 1987
  Przesłanie Dzieciątka Jezus w kościele Santa Maria w Aracoeli, Rzym, 24 grudnia 1999
  Rozważania na poszczególne dni Bożego Narodzenia
  Bóg o nas myśli, Monachium, 24 grudnia 1977
  W święto Świętych Młodzianków, 27 grudnia 1980
  Na Nowy Rok, 31 grudnia 1971
  W poranek Nowego Roku, styczeń 1976
  „I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary…” (Mt 2,11), styczeń 1977

  Część B
  Okres Wielkanocy

  Czas Wielkiego Postu

  Czas przed Wielkim Postem
  Przypowieść o robotnikach w winnicy (Mt 20,1-16),
  Fryzynga, 21 stycznia 1951

  Środa Popielcowa
  Okres czterdziestu dni, Monachium, 11 lutego 1970
  Święto czterdziestu dni, Monachium, 20 lutego 1980

  I Tydzień Wielkiego Postu
  „Żyć inaczej” – i dawać nie tylko pieniądze, lecz dawać Boga!, Monachium, 4 marca 1979
  „Bóg jest nadmiarem, ponieważ jest miłością”, Honkong, 5 marca 1993

  II Tydzień Wielkiego Postu
  Moria, Golgota i Tabor, Monachium, 11 marca 1979
  Wejść we wspólnotę modlitwy Jezusa, Rzym, 12 marca 1995
  „Pan jest pośród nas”, Ostia, 16 marca 2003

  III Tydzień Wielkiego Postu
  „Zstąpiłem” (Wj 3,8), Scheyern, 9 marca 1980

  IV Tydzień Wielkiego Postu
  „Żyjcie jak dzieci światłości” (Ef 5,8), Rzym, 25 marca 1990
  Laetare – oaza w drodze przez pustynię, Praga, 29 marca 1992
  Oddać się miłości Boga, Altötting, 14 marca 1999
  Żyć w nurcie sakramentów, Bratysława, 31 marca 1992

  Niedziela Palmowa
  Uczyć się odwagi głoszenia prawdy, Paryż, 8 kwietnia 2001

  Wielki Tydzień
  „Krzyż i Zmartwychwstanie stanowią misterium miłości”,
  Rzym, 1 kwietnia 1996

  Wielki Czwartek
  „Pragnienie stworzenia”, Monachium, 23 marca 1978
  Wejść w Bożą miłość, Monachium, 12 kwietnia 1979
  Uczyć się wiary, nadziei i miłości przez pokorę, Monachium, 3 kwietnia 1980
  „Wyruszenie w prawdziwe życie”, Rzym, 8 kwietnia 1993
  Tajemnica Baranka, Rzym, 12 kwietnia 2001
  Miłość jest niewyczerpana, Rzym, 23 marca 2005

  Wielki Piątek
  „Wejść w pokorę Chrystusa”, 24 marca 1989
  Krzyż jest tronem łaski, Rzym, 14 kwietnia 1995

  Ogólne rozważania na Wielki Post
  Przyczyna naszej wolności, 4 lutego 1978
  List pasterski arcybiskupa Monachium i Fryzyngi na Wielki Post 1978, Monachium, 1 lutego 1978
  „Jako chrześcijanie mamy człowieczotwórczą misję”, Monachium, 4 marca 1979

  Rozważania na poszczególnych dni Wielkiego Postu
  Kuszenie Jezusa, marzec 1976
  Bóg cierpi za nas, marzec 1977
  „Wyciągnięta ręka Boga”
  Namaszczenie na pogrzeb, kwiecień 1976
  „Dokąd pędzi świat?” O morderstwie arcybiskupa Oskara Romero, 5 kwietnia 1980
  „Między ciemnością a światłem”

  Czas Wielkanocy

  Wielkanoc
  Światło życia. O tajemnicy chrztu, Monachium, 15 kwietnia 1979
  „Chrystus prawdziwie zmartwychwstał”, Monachium, 26 marca 1978
  Nie sprawa Jezusa, lecz sam Jezus żyje, Monachium, 15 kwietnia 1979
  Szukać tego, co w górze (Kol 3,1), Monachium, 6 kwietnia 1980
  Chrystus jest nowym dniem, Wigratzbad, 15 kwietnia 1990

  II Tydzień Wielkanocy
  „Trzej świadkowie Jezusa Chrystusa na ziemi:
  Duch, woda i krew”, Weimar, 17 kwietnia 1999

  III Tydzień Wielkanocy
  Bez reformy sposobu myślenia nie jest możliwa reforma społeczna, Monachium, 3 maja 1981
  „Pokój wam!” (Łk 24,36), Rzym, 21 kwietnia 1985
  Naśladować Chrystusa życiem, Casapesenna, 14 kwietnia 1991

  V Tydzień Wielkanocy
  Krzew winny – obietnica wiecznej wierności Boga, Rzym, 4 maja 1985

  VI Tydzień Wielkanocy
  Zmaganie o godność człowieka, Monachium, 30 kwietnia 1978
  Zachować tożsamość Kościoła, Tuntenhausen, 11 maja 1980
  Kościół jest w drodze, Monachium 24 maja 1981
  „Bóg z nami rozmawia”, Landshut, 16 maja 1982
  Chrystus prowadzi nas do Boga, Velletri, 16 maja 1993
  Szczególny charakter Kościoła: pomiędzy „Już” a „Jeszcze nie”, Benediktbeuern, 29 maja 1981

  VII Tydzień Wielkanocy
  O owocności zaakceptowanego cierpienia – Anna Schäffer, Monachium, 7 maja 1978
  „Stać się chrześcijaninem oznacza poznać miłość”, Ratyzbona, 4 czerwca 2000

  Wniebowstąpienie Pańskie
  Chrystus otwiera drzwi świata na Boga,
  Passau, 15 maja 1980
  Mieć odwagę żyć jak uczniowie Jezusa,
  Monachium, 28 maja 1981
  To, co czyni świat pięknym, Rottach-Egern, 20 maja 2004

  Zesłanie Ducha Świętego
  Wyznanie Kościoła a Duch Święty, Monachium, 29 maja 1977
  Duch Święty w wichrze i ogniu, Monachium 14 maja 1978
  „Duch przebaczenia”, Monachium, 25 maja 1980
  „Pan (zaś) jest Duchem” (2 Kor 3,17), Fryzynga, 7 lipca 1981
  Duch życia – Duch w ciele, Ratyzbona, 14 maja 1989
  Duch Święty jako jednocząca moc, Speyer, 3 czerwca 1990
  „Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana” (J 20,20), Weng, 30 maja 1993
  Duch i ogień (Mt 3,11), Ratyzbona, 4 czerwca 1995
  Duch i wolność – wolność i więź, Pentling, 25 maja 1996
  Pięćdziesiątnica – źródło jednego, świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła, Pentling, 3 czerwca 2001
  Nasz stosunek do świata

  Ogólne rozważania ma Wielkanoc
  Zmartwychwstanie jako posłannictwo
  Wielkanoc dziś

  Rozważania na poszczególne dni Wielkanocy
  Pan prawdziwie zmartwychwstał, kwiecień 1976
  Sąd i ocalenie, 26 marca 1978
  „Unieście się, prastare podwoje” (Ps 24,7), marzec 1980
  Słowo świadka, marzec 1980
  Śmiech Sary, 4 kwietnia 1983
  „Słyszę orędzie…”
  „Z wieczora płacz, a rankiem radość” (Ps 30,6), 1 kwietnia 1978
  „Nazwałem was przyjaciółmi” (J 15,15)
  Powołanie do duchowej służby, maj 1976
  „Pokój mój daję wam…” (J 14,27), maj 1977
  Początek nowej bliskości, 16 maja 1985
  Rozum, Duch i Miłość
  Zielonoświątkowe słowo otuchy
  Zaduma nad postępowaniem zgodnym z Duchem, 2 lipca 1979
  „Przebudzić się na moc płynącą z ciszy”
  Moc Ducha Świętego, 6 lipca 1981
  Bazylika św. Piotra jest kościołem Pięćdziesiątnicy, czerwiec 2003
   
   
  Wydawnictwo: KUL
  Autor: Joseph Ratzinger
  Format: 150 x 220 mm
  Liczba stron: 656
  Oprawa twarda
  ISBN: 978-83-8061-804-6