Komunikacja Kochaj i mów co chcesz

Porównaj

32.00 zł

Dodaj do koszyka

 • Id 799409
 • Tematyka: Relacje
  Ilość stron: 216
  Okładka: Miękka

  O tym jak komunikować, żeby inni ludzie mieli szansę nas rozumieć oraz w jaki sposób wsłuchiwać się w to, co całym sobą mówi do nas drugi człowiek, by czuł się przez nas rozumiany i chroniony naszą miłością.

  "ZDOLNOŚĆ POGŁĘBIONEGO POROZUMIEWANIA SIĘ Z INNYMI LUDŹMI TO BŁOGOSŁAWIONA UMIEJĘTNOŚĆ"

  JAK LEPIEJ ROZUMIEĆ INNYCH I BYĆ BARDZIEJ PRZEZ NICH ROZUMIANYM?
   
  Po cieszącej się ogromną popularnością książce ks. Marka Dziewieckiego p.t. “Emocje. Krzyk do zrozumienia​​” oddajemy w Twoje ręce kolejną, która ma szansę stać się bestsellerem: “Komunikacja. Kochaj i mów co chcesz​”.
  Powstała ona po to, aby pomóc Ci poprawić sferę komunikacyjną w Twoim życiu, abyś cieszył się lepszymi, bardziej harmonijnymi i szczęśliwszymi związkami z innymi ludźmi!

  „Zapraszam w podróż. Poprowadzi nas ona od trudności w porozumiewaniu się do takich sposobów komunikacji, które sprawią, że nasi rozmówcy nas zrozumieją, a my będziemy wiedzieć, co się w nich dzieje”
  ks. Marek Dziewiecki, fragment książki 

  PODRÓŻ W ŚWIAT KOMUNIKACJI
  – DWA ETAPY
   
  Książka podzielona jest na 2 części, które razem stanowią integralną całość.

  W pierwszej części:
  • Autor omawia najczęstsze przeszkody i bariery w komunikacji, czyli​ wszystko to, co nie pozwala nam się w pełni rozumieć. Przy szczegółowym wyjaśnianiu każdej z barier dowiadujemy się w jaki sposób możemy sobie z nimi radzić.
  W drugiej części:
  • Zostały wyjaśnione najważniejsze kompetencje i umiejętności​ – empatia,​ werbalizacja i asertywność, których opanowanie umożliwia dojrzałe porozumiewanie się z drugim człowiekiem i wzajemne porozumienie.
  Cała książka, podobnie jak poprzednia książka “Emocje​​”, została zilustrowana prostymi rysunkami pomagającymi przyswoić sobie bogatą treść, oraz okraszona przez ks. Marka licznymi przykładami z życia wziętymi​, z własnej praktyki​ psychologicznej oraz z praktyki innych psychologów.

  KSIĄŻKA Z WIEDZĄ
  PRAKTYCZNĄ I PRZYDATNĄ

  Książka jest bardzo wartościowa pod kątem praktycznym! Oprócz tego, że wyjaśnia wiele zagadnień i systematyzuje wiedzę na temat komunikacji międzyludzkiej, w wielu jej miejscach znajdziesz konkretne wskazania​ i porady, dzięki którym nauczysz się jej treść błyskawicznie wykorzystywać w swoim​ życiu.

  Oto niektóre z nich, które znajdziesz w środku:
  • Przykłady dobrej i złej/ korzystnej i niekorzystnej w skutkach komunikacji rodzica do dziecka (str. 34-36)
  • Co zrobić, gdy niepokoi nas lub wprost rani forma, w jakiej ktoś inny się do nas zwraca? (str. 35)
  • Co zrobić, jeśli chcemy, żeby inni ludzie odnosili się do nas życzliwie i z pogodą ducha, a co wtedy, gdy sami czujemy w sobie nastawienie negatywne? (str. 67)
  • Co zrobić, jeśli ktoś – przez nas nieprowokowany i pomimo naszej życzliwej postawy – okaże się nieżyczliwy czy wręcz agresywny? (str. 68)
  • Jak postępować, gdy mamy do czynienia z osobą niedojrzałą? (str. 69)
  • Jak się zachować, kiedy chcemy udzielić komuś pomocy, ale przekracza to nasze możliwości? (str. 133)
  • Jak w asertywny sposób powiedzieć komuś, aby zdjął nogę z gazu w trakcie jazdy samochodem? (str. 169)
  • Inne przykłady prawidłowych wypowiedzi asertywnych w różnych sytuacjach (str. 173-176)
  „Aby słyszeć, wystarczy mieć sprawne uszy. Aby widzieć, wystarczy dobry wzrok. Aby wczuwać się i rozumieć – trzeba kochać. Nic mniejszego niż miłość tu nie wystarczy”
  ks. Marek Dziewiecki, fragment książki 

  KOMUNIKACJA MIĘDZY LUDŹMI,
  ALE W BOSKIM STYLU

  Autor posiada doktorat z psychologii oraz jest jednocześnie księdzem. Dzięki temu temat komunikowania się między ludźmi został potraktowany tutaj całościowo w​ odniesieniu do relacji z Bogiem i w myśl pedagogiki chrześcijańskiej – aby uczyć​ kochać!

  Ks. Marek, zgodnie z najwyższymi standardami, pisząc o komunikacji serwuje tu także najnowszą wiedzę psychologiczną​ – taką jakiej uczy się studentów psychologii.

  Jeśli nie wiedziałeś do tej pory co oznacza symetryczna forma wypowiedzi​ ​, meta-komunikacja​, komunikacja równoległa​Ii paradoksalna​​, auto-empatia​, czy werbalizacja​ – to po przeczytaniu tej książki będą to terminy nie tylko brzmiące znajomo, ale i całkowicie zrozumiałe. Będziesz potrafił je wytłumaczyć przy rodzinnym stole, lub przyjaciołom przy kawie.

  A jeśli tego Ci jeszcze mało…

  W KSIĄŻCE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI
  NA MNÓSTWO PYTAŃ:
   
  • Jaki jest częsty powód, dla którego kobieta zwierza się mężczyźnie? (str. 49)
  • Co powoduje rosnące problemy w porozumiewaniu się w domu, w kręgu krewnych i znajomych czy w miejscu pracy? (str. 52)
  • Jaki jest powód niedojrzałego reagowania w komunikacji (str. 51) i co oznacza dojrzałość w komunikowaniu? (str. 53)
  • Na co powinien zwrócić uwagę mężczyzna, gdy komunikuje mu o czymś kobieta – o jakiej jednej ważnej zasadzie powinien pamiętać? (str. 53)
  • Co jest najczęstszym źródłem trudności z właściwą koncentracją na wszystkich aspektach komunikacji i co jest największą pomocą w przezwyciężaniu tych trudności? (str. 55)
  • Jak działa mechanizm samospełniającej się przepowiedni (str. 59) i czy możliwe jest uwalnianie się z jednostronnych, negatywnych oczekiwań? (str. 63)
  • Czym różni się empatyczne wczuwanie się od utożsamiania się z drugim człowiekiem? (str. 113)
  • Co to znaczy kochać dojrzale? (str. 115)
  • Jak działają w nas mechanizmy obronne, które utrudniają empatyczne wczuwanie się w drugą osobę? (str. 127)
  • Jakie błędy popełnia wielu małżonków i rodziców, psychologów, pedagogów, księży i innych wychowawców? (str. 153)
  • Dlaczego asertywność jest koniecznym warunkiem budowania harmonijnych, szczerych i przejrzystych więzi międzyludzkich? (str. 166)
  OCZEKUJESZ NAJLEPSZYCH EFEKTÓW?
  WYBIERZ WERSJĘ KSIĄŻKI Z ZESZYTEM “TRENING ZROZUMIENIA”.
  DOSTĘPNE TYLKO W RTCK!

  Czy wiesz, że komunikację można trenować? I czy wiesz, jak korzystać z tej możliwości? Jeżeli jesteś gotów, aby podczas rozmowy zrozumieć drugą osobę, samemu zostać zrozumianym, skutecznie wyeliminować błędy w dialogu i wdrożyć zasady prawdziwie dobrej rozmowy to mamy dla Ciebie wyjątkowy zeszyt rozwojowy. Przygotowaliśmy NARZĘDZIE, dzięki któremu wykonasz 10 ćwiczeń rozwijających komunikację. Poświęć swój czas i energię, a ten trening zaprowadzi Cię do prawdziwego ZROZUMIENIA.